Åt framsidan Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman


STYRELSE

Christer Gripenberg, ordförande
Harriet Rydberg, viceordförande
Héléné Holmström
Etel Nyholm


Adress:     advokat Harriet Rydberg,
                  Procopé & Hornborg Advokatbyrå Ab
                  PB 1077, 00101 Helsingfors